केंद्रीय जेल होशंगाबाद

केंद्रीय जेल होशंगाबाद

    केन्‍द्रीय जेल होशंगाबाद

    जेल स्‍थापना वर्ष  :- वर्ष 1830 

    प्रभारी अधिकारी  :- श्रीमती संतोष सोलंकी, केन्‍द्रीय जेल अधीक्षक

    जेल बंदी क्षमता   :- 405 बंदी

     कार्यालय नंबर    :- 07574-252428

     जेल गेट नंबर     :- 07574-252428

     ईमेल आई.डी.   :- hbdjail30@gmail.com